تعاونی مسکن فرهنگیان
تعاونی مسکن فرهنگیان
 

سال حماسه سیاسی   حماسه اقتصادی 

 

اي خدا مرااين عزت بس كه بنده توباشم

 اين فخر بس كه پروردگارم توباشي

  توآنچناني كه من دوست دارم

 پس مراآن سان كه مي خواهي گردان  

  

 

 


تعاونی مسکن فرهنگیان

 


تعاونی مسکن فرهنگیان

 

   
 
 
 
 
اعضاء محترم پروژه منظریه که تاکنون تسویه
 
حساب نکرده اند
سریعا نسبت به تسویه
 
حساب واحدهای خود اقدام نمایند.
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


کاربر محترم

 

ضمن خوش آمدگویی جهت استفاده ازسایت به بخش   مطالعه راهنما درسایت مراجعه کنید.


'
  •              آخرین خبرها
  •                اطلاعیه ها
  •                پروژه های تعاونی
  •                     معرفی 
:: اطلاعیه شماره 1 پروژه زیتون   1392/1/22

:: اطلاعیه شماره 18 پروژه منظریه   1391/11/4

:: اطلاعیه شماره 17 پروژه منظریه   1391/8/22

:: تسویه حساب اعضاء محترم پرو ژه منظریه 440واحد   1391/2/26

:: تعطیلی ایام نوروز پروزه منظریه   1391/1/3

:: تحويل واحدهاي پروژه منظريه   1390/12/21

:: تقسیط وام 12میلیون تومانی اعضاء پروژه منظریه   1390/10/15

:: برگزاری جلسه تعیین واحد روزشنبه 26/9دردفترتعاونی مسکن   1390/9/27

:: واحدهاي انتخاب شده پروژه منظريه بلوكهاي 8 و9 و 11   1390/9/20

:: جدول شماره (2) زمان بندي تعيين واحدهاي پروژه منظريه   1390/9/13

:: اعلام واحدهاي انتخاب شده درسومين جلسه   1390/9/12

:: دومين جلسه انتخاب واحدهاي پروژه منظريه   1390/9/10

:: جدول شماره يك (1) زمانبندی تعیین واحدهای پروژه منظریه   1390/9/7

:: اولین جلسه تعیین واحدهای پروژه منظریه   1390/9/3

:: امتیاز واحدهای پروژه منظریه اعلام شد   1390/8/27

:: مدت تحویل گرفتن دفتر چه قیمت گذاری واحدهای پروژه منظریه اعلام شد.   1390/8/12

:: مهلت كنترل واصلاح فيشهاي واريزي تمديدشد.   1390/8/2

:: آخرین فرصت اصلاح واریزی اعضاء   1390/7/27

:: جلسه پروژه برازنده برگزارشد   1390/7/19

:: برگزاری جلسه پروژه برازنده درتاریخ 90/7/16روزشنبه   1390/7/14

:: پذیره نویسی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار اصفهان   1390/7/13

:: مصاحبه مديرعامل باخبرگزاري فارس درمورد واگذاری 440واحدمنظريه   1390/7/10

:: مراحل پایانی عملیات سفت کاری پروژه برازنده   1390/7/7

:: چگونگی ومراحل امتیازبندی وتحویل واحدها اعلام شد.   1390/6/31

:: رتبه بندی واحدهای پروژه منظریه آغازشد.   1390/6/30

:: آخرین مهلت واریزی وجوه اعضاء جهت امتیازبندی پروزه منظریه خمینی شهر   1390/6/21

:: واریزی مبلغ 000/000/20 میلیون ریال واریزی اعضاء (اطلاعيه شماره 10پروژه منظريه)   1390/6/7

:: برگزاری جلسه پروژه برازنده اصفهان جهت اعضاء وچگونگی روند اجرای پروزه   1389/12/9

:: اطلاعیه شماره 18 پروژه منظریه   1391/11/4

:: تسویه حساب بلوکهای (1و2و6و7)   1391/2/26

:: واحدهای انتخاب شده ومانده بعدازجلسه شنبه   1390/9/27

:: برگزاری جلسه انتخاب واحد26/9/90   1390/9/27

:: واحدهاي انتخاب شده پروژه منظريه تا24/9/25   1390/9/24

:: جدول كامل تعيين واحدهاي پروژه منظريه بلوكهاي 8و 9 و11   1390/9/24

:: واحدهاي انتخاب شده پروژه منظريه بلوكهاي 8 و9 و 11   1390/9/20

:: واحدهاي انتخاب شده درسومين جلسه تعيين واحدپروژه منظريه   1390/9/12

:: دومين مرحله واحدهاي انتخاب شده پروژه منظريه   1390/9/10

:: جدول زمانبندی تعیین واحدهای پروژه منظریه   1390/9/7

:: اولين مرحله واحدهای انتخاب شده پروژ ه منظریه   1390/9/7

:: آخرین فرصت اصلاح فیشهای واریزی   1390/7/27

:: اطلاعیه پروژ ه منظریه وام 20میلیون تومانی   1390/7/19

:: برگزاری جلسه پروژه برازنده   1390/7/14

:: مراحل امتیازبندی و تحو یل واحدهای مسکونی   1390/6/31

:: شماره حسابهای شرکت   1390/6/31

:: آخرین مهلت واریزی اعضائ منظریه   1390/6/15

:: اطلاعيه شماره 10 منظريه   1390/6/13

:: مجمع عمومي نوبت دوم   1390/3/7

خميني شهر/ منظريه/خ ابوالبرکات پشت ايستگاه گاز مجتمع مسكوني ادارات :آدرس 440 :تعداد واحد منظریه خميني شهر

اصفهان-خيابان برازنده-جنب مجتمع آسمان :آدرس 15 :تعداد واحد برازنده

خميني شهر منظريه :آدرس 156 :تعداد واحد 156پلاك منظريه

منظريه خميني شهرروبروی اداره فنی حرفه ای خمینی شهر :آدرس 28 :تعداد واحد مسكن مهر

اصفهان خيابان امام خميني پارك قلمستان خيابان بابك :آدرس 60 :تعداد واحد پروژه بابك

خمينی شهر- منظریه خ ابوالبرکات- گاز cng :آدرس 118 :تعداد واحد منظريه (ب )

خمینی شهرمنظریه خ ابوالبرکات مجموعه فرهنگیان :آدرس 322 :تعداد واحد منظریه (الف )

:آدرس 322 :تعداد واحد منظریه (1)

:آدرس 118 :تعداد واحد منظریه (2)

:آدرس 22 :تعداد واحد زیتون

:آدرس 16 :تعداد واحد هفتصد دستگاه

:آدرس 24 :تعداد واحد پروژه آرمان بلوک 1

:آدرس 24 :تعداد واحد پروژه آرمان(3 خوابه)

:آدرس 30 :تعداد واحد پروژه آرمان 2 (30واحدی )

:آدرس 5 :تعداد واحد پروژه معلم (3خوابه)

:آدرس 10 :تعداد واحد پروژه معلم(2 خوابه)

:آدرس 18 :تعداد واحد آرمان ب 5

:آدرس 18 :تعداد واحد آرمان ب 5

:آدرس 18 :تعداد واحد آرمان ب7